Εταιρεία

«ΧΡΟΝΗΣ Π. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Β.      Ι.Κ.Ε.»,

ΑΦΜ 081754890 της Δ΄Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης

Γ.Ε.ΜΗ. 041852506000

ΜΗ.Τ.Ε. 0933Ε60000096000

Μέτοχοι:

Α΄.   Πολυχρόνης Χρόνης του Βασιλείου

Β΄.   Βασιλική Χρόνη του Κωνσταντίνου

Έτος ιδρύσεως: 1986

CHRONIS P. – KONSTANDINIDOU V. O.E.